Recenzie

 

Gheorghe Bungetzianu – Gheorghe Jurj

 

MATERIE MEDICALĂ CLINICĂ HOMEOPATICĂ

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Iată o adevărată CARTE de Materie Medicală Homeopatică scrisă de autori români. Prima de acest fel, prin dimensiune, conținut și valoare, pentru învățarea homeopatiei. Cine o răsfoiește, cât de sumar, își dă seama cu ușurință că homeopatia este medicină înainte de toate iar aplicarea ei o știință și o artă. Cu certitudine, medicii homeopați vor realiza faptul că această carte este exact ceea ce lipsea homeopatiei românești, ajunsă la cote înalte de dezvoltare în ultimele două decenii dar cu tradiție apropiată de anii epocii hahnemanniene.

 

Performanța aparține eminentului om de știință și dascăl homeopat D-l Prof. Gheorghe Bungetzianu și talentatului său elev și colaborator Dr. Gheorghe Jurj din Timișoara, care au îngemănat cu migală și exigență o lucrare de proporții, comparabilă cu cele mai performante materii medicale apărute pe plan internațional.

 

Referindu-ne la primul volum apărut, la conținutul și forma sa, avem sentimentul că aserțiunea dictonului, bine cunoscut, „cartea din cărți se scrie” nu se potrivește deloc în acest caz. Studiind cu atenție capitolele de început ale cărții, cititorul avizat va remarca cu ușurință că lucrarea aceasta îmbină în mod inspirat și armonios datele de bază ale fiecărui remediu, prezentate după o logică impecabilă și o rigoare demnă de invidiat, cu comentariile, inspirate, de ordin clinic, dictate de experiența autorilor – dând o notă aparte, de soliditate teoretică și de originalitate remediilor prezentate și un caracter deopotrivă analitic și sintetic al portretelor acestora.

 

În carte remediile sunt tratate pe familii sau grupe de remedii, înrudite între ele, modalitate care poate surprinde, întrucâtva, cititorul obișnuit cu prezentările de remedii în ordine alfabetică, dar acest lucru nu trece pe primul plan al reușitei, formula aceasta întâlnind-o și la alți autori de notorietate (E.A. Farrington, Kolitsch, ș.a.). Ne referim mai degrabă la faptul, mult mai valoros, că apare aici o orientare mai modernă în tratarea complexă, aprofundată, a remediilor, deschisă cu fermitate de Dr. Jan Scholten în analiza  familiilor de remedii minerale, abord considerat pe plan internațional ca o cotitură în acest domeniu.

 

În acest context,  reușita autorilor noștri este meritorie prin creativitate, remediile nefiind plate sau amorfe de atâta știință și rigoare statistică (ca să folosesc chiar termeni specifici lumii mineralelor) ci pur și simplu „însuflețite”, ca niște făpturi reale ale unei familii sau alteia, cu părțile lor comune și cu diferențele dintre ele – toate acestea grație argumentelor patogenetice și clinice atât de bine percepute și coerent integrate totului.

 

În plus, comentariile fiziopatologice, pe sindroame, acolo unde remediul se pretează la explicarea unor posibile mecanisme de acest fel, ajută enorm medicul homeopat debutant în homeopatie, să înțeleagă mai ușor sau să asimileze mai bine materialul faptic oferit adesea în mod arid de studiile patogenetice realizate în urma provingurilor.

 

Cu alte cuvinte, se vede clar cu câtă acuratețe și sârguință a fost construită trama lucrării și selecția valorică a datelor, demonstrând faptul că fiecare remediu descris are la bază o cercetare minuțioasă realizată prin cunoașterea celor mai largi surse de documentare și prin adăogarea observațiilor personale.

 

Menționăm, nu în ultimul rând, stilul direct, precis, cursiv, blând, lipsit de ostentativitate și pe alocuri inteligent colorat, care ușurează enorm parcurgerea lucrării.

 

Nimic nu este anost sau placid în această carte bogată în conținut, deși cunoaștem că studiul homeopatiei este un exercițiu adesea dur și anevoios sau poate tocmai din această cauză.

 

Desigur, valoroșii autori merită recunoștința și respectul medicilor homeopați de limba română, pentru această primă apariție a unei Materii Medicale de mare amploare iar homeopatia românească se poate mândri și ea cu această realizare de etapă.

 

În plus, după o experiență tot atât de reușită în editarea Revistei de Homeopatie, grație acelorași autori și a altor colegi, iată acum vizibil și palpabil și „pasul cel mare” al consacrării, care va stimula și pe alți medici homeopați de marcă să pășească pe acest drum al maturității și împlinirii, în domeniul de mare viitor al medicinii homeopatice.

 

 

Dr. Ioan Teleianu

 

20 octombrie 2004