PAGINA IN LUCRU

 

 

   Lucrarea  fundamentalã de doctrinã a homeopatiei, cum se stie, este "Organonul Artei de a Vindeca", despre a cãrei aparitie vom veni cu date istorice, pentrucã aceastã lucrare, scrisã de fondatorul Homeopatiei, dr.Samuel Christian Hahnemann, este o sintezã a cercetãrilor sale de o viatã, pentru perfectarea ei fiind nevoie de editii succesive, fiecare editie aducând cu ea adãogiri, precizãri, înoiri, demonstrându-ne nouã celor de astãzi, spiritul deschis si profunzimea intentiilor sale si perfectibilitatea oricãrei opere.

 

    Problema este cã traducerile, inclusiv ultima editie, a 6-a, apãrutã cam tardiv în diferite limbi strãine, nu au reusit în intregime sã reflecte, dincolo de traducerea literalã a unui text concentrat, tocmai profunzimea unora din pasajele sale, demonstrând, parcã, exact aceiasi nevoie de continuã perfectibilitate a exprimãrii unor adevãruri profunde. *)

 

    Una dintre cele mai temerare si chiar reusite scrieri de adâncire a doctrinei hahnemanniene, ne-a fost lãsatã de unul dintre marii sãi continuatori, J.T.Kent, în lectiile sale de filozofie homeopaticã, adunate si redactate cu ajutorul elevilor sãi.
 

   Fãrã îndoialã, o autoritate care a marcat, alãturi de Constantin Hering si alti titani contemorani, epoca de aur a dezvoltãrii homeopatiei în America, a reusit sã aducã precizãri ale semnificatiilor mai profunde ale diferitelor idei cuprinse în Organon, conferind acestor lectii un loc de electie în istoria doctrinei homeopatice si în învãtãmântul homeopatic.
 

    Timp de doi ani am găzduit pe acest site o încercare temerarã, aceea de a traduce si adapta în limba românã, lucrarea recentã, de mare prestigiu, scrisã dupa 100 de ani de la aparitie, de colegii francezi de la Societatea Hahnemannianã din Normandia, sub coordonarea d-lui dr. Jacques Prat, care a acceptat cu amabilitate sã ne permita această traducere.

 

Întrucât am primit şi permisiunea de a tipări această lucrare, cei interesaţi vor putea studia pe îndelete conţinutul ei, lăsând spaţiu pentru alte teme de doctrină, ce vor fi prezentate mai succint  pe această cale.

 

Din lipsa de spatiu pe acest site puteti accesa aceasta pagina de la linkul urmator

www.teleianuhomeopat.3x.ro/Doctrina.htm

________________________________________________

 

*)

     O realizare remarcabilă este faptul că Organon-ul a fost tradus şi în limba română şi recent, reeditat, prin grija d-nei Dr. Ofelia Lugojan-Ghenciu de la Timisoara.

Cititi  un "Cuvant inainte"  (selectati)